Erkende Ondernemingen

De erkenning

Vanaf 1 januari 2016 zijn de drie gewesten ook operationeel bevoegd voor de uitgifte van dienstencheques.

Na een openbare aanbesteding gelanceerd door elke regio, blijft Sodexo de uitgever van de dienstencheques voor het Waals Gewest, het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op deze manier zal de overdracht voor u zeer vlot en eenvoudig verlopen.

Meer informatie? Bezoek de regionale website.


De erkenning van een onderneming wordt door de Federale Minister voor Tewerkstelling verleend.

Wanneer u een erkenning wenst aan te vragen, download dan het aanvraagformulier van de website van de RVA of vraag het aan bij het Secretariaat van de Adviescommissie erkenningen. U stuurt of faxt het ingevulde formulier, met de nodige bijlagen, naar:

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Secretariaat van de Adviescommissie erkenningen Dienstencheques
Keizerslaan 7
1000 Brussel
Tel : 02 515 40 20
Fax : 02 515 44 39

Wanneer u de erkenning bekomen hebt, wordt uw onderneming opgenomen in de lijst van de erkende ondernemingen beheerd door Sodexo, het uitgiftebedrijf van de dienstencheques, dat zorgt voor de verspreiding ervan op Internet. Zo is het voor privé-personen gemakkelijk om contact op te nemen met uw onderneming.