Zelfstandige

De dienstencheque staat voor:

independante

  • Een gesubsidieerd systeem
  • Hulp in het huishouden
  • Talrijke voordelen
  • Een kostprijs van 9,00 € en een belastingaftrek
  • Een vast salaris voor werknemers
  • Moederschaphulp

Een dienstencheque, wat is het?

De dienstencheque is een door de federale staat gesubsidieerd systeem dat de particuliere gebruiker een betaalmiddel verschaft waarmee hij een werknemer van een erkende onderneming kan betalen voor huishoudelijk werk dat zowel bij hem thuis als buiten zijn woning verricht wordt.
Een dienstencheque met een waarde van 22,04 € per gepresteerd uur, heeft dank zij de subsidie van de federale staat een aanschafwaarde van 9 € voor de particulier, die daarenboven ook nog geniet van een belastingaftrek.

De sociale verzekeringskassen kennen aan jonge moeders, die hun werkzaamheden als zelfstandige hervat hebben, ook nog eens gratis 105 dienstencheques toe in het kader van de moederschapshulp.

Het systeem wordt onder twee vormen aangeboden: een papieren cheque en een elektronische cheque.

Dienstencheques hebben een geldigheidsduur van 8 maanden. De erkende ondernemingen beschikken nog over een extra maand om terugbetaling te vragen.

Tot slot biedt de dienstencheque aan heel wat mensen de gelegenheid terug aan het werk te gaan en te beschikken over een gegarandeerd maandloon.

Vanaf 1 januari 2016 zijn de drie gewesten ook operationeel bevoegd voor de uitgifte van dienstencheques.

Na een openbare aanbesteding gelanceerd door elke regio, blijft Sodexo de uitgever van de dienstencheques voor het Waals Gewest, het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op deze manier zal de overdracht voor u zeer vlot en eenvoudig verlopen.

Meer informatie? Bezoek de regionale website.