Werknemers

Hoe wordt men werknemer met een arbeidsovereenkomst dienstencheques?

Travailler aux Titres services

Als u wenst te werken in het kader van de dienstencheques moet u voor dat soort werk aangeworven worden door een erkende onderneming.

U kan hiervoor te rade gaan:

Vanaf 1 januari 2016 zijn de drie gewesten ook operationeel bevoegd voor de uitgifte van dienstencheques..

Na een openbare aanbesteding gelanceerd door elke regio, blijft Sodexo de uitgever van de dienstencheques voor het Waals Gewest, het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op deze manier zal de overdracht voor u zeer vlot en eenvoudig verlopen.

Meer informatie? Bezoek de regionale website