Aanwerving

Werknemers aanwerven in het kader van de dienstencheques

Een of meer werknemers in dienst nemen: dat is waar u zich voor engageert, want het einddoel is het creëren van jobs.

Iedereen die wenst te werken, kan een job vinden dank zij het dienstencheque-systeem. Er zijn geen voorwaarden aan verbonden, geen werkloosheidsduur en/of diploma, geen voorafgaande inschrijving als werkzoekende bij de VDAB, Forem Actiris, ADG.

Let op: alle werknemers moeten wel een “arbeidsovereenkomst dienstencheques” krijgen.

Volgende profielen komen bij voorbeeld in aanmerking:

 • personen die van een werkloosheidsuitkering genieten
 • personen die van een leefloon of financiële sociale bijstand genieten
 • werknemers die een werkkaart bezitten in het kader van het ACTIVA
 • personen die genieten van andere federale tewerkstellingsmaatregelen (SINE, Doorstromingsprogramma’s en Startbaanovereenkomst)
 • personen die werken als niet aangegeven hulp in de huishouding en die in het officiële circuit willen komen

Volgende categorieën werknemers mag u niet aanwerven:

 • werknemers met een GESCO-contract (Gesubsidieerde Contractueel)
 • werknemers met een APE-contract (Aide à la Promotion de l’Emploi)
 • werknemers onder het systeem van de Sociale maribel in de non-profitsector
 • werknemers die een individuele beroepsopleiding volgen in een onderneming (IBO)
 • werknemers aangeworven via het artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08.07.1976 op de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
 • zelfstandigen

De werknemer:

 • mag geen bloedverwant of aanverwant tot de tweede graad van de gebruiker of een gezinslid van de gebruiker zijn
 • mag ook niet dezelfde woonplaats hebben als de gebruiker
 • mag geen enkele activiteit uitoefenen waarvan hijzelf of zijn partner (al dan niet gehuwd) begunstigde is. Eigen huishoudelijk werk verrichten in het kader van het systeem van de dienstencheques is immers niet mogelijk

Voor verdere vragen over de arbeidsovereenkomst (arbeidsvoorwaarden en salaris) kan u kijken op de website www.werk.belgie.be of neem contact op met een van de regionale directies van het Toezicht op de Sociale Wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. U vindt al hun contactgegevens hier.