Gebruik & Terugbetaling

Gebruik en Terugbetaling

Papieren dienstencheques

De gebruiker neemt contact met u op en bespreekt met u de praktische modaliteiten : dag(en), uurrooster, enz.

U als erkende onderneming verbindt er zich toe de prestaties te leveren volgens de overeengekomen modaliteiten.

De gebruiker overhandigt 1 dienstencheque per volledig gepresteerd werkuur aan uw werknemer. De werknemer mag het schutblad niet aannemen (klik hier om het te zien).

Wat moet uw werknemer doen:

  • De werknemer vult de verso van de dienstencheque in, goed leesbaar, in het donker blauw of zwart inkt, met zijn nationaal nummer (INSZ), naam, voornaam en ondertekent elke dienstencheque.
  • De werknemer overhandigt u de dienstencheques die hij van de gebruikers ontvangen heeft.

Wat moet u (erkende onderneming) doen :

  • u vult de verso van de dienstencheque in, goed leesbaar, in het donker blauw of zwart inkt, het rechterluik van de dienstencheque in (zie animatie hieronder): naam en adres van uw onderneming en uw erkenningnummer. U mag hiervoor een stempel gebruiken.
  • u stuurt ons, zoals vermeld in de procedure, de dienstencheques waarvoor u terugbetaling wenst. Bewaar het afscheurbare luik van deze cheques totdat u de betaling ontvangen hebt.

Let op: De in te vullen gegevens op de dienstencheques zijn wettelijk bepaald. Als deze gegevens niet leesbaar zijn of andere informatie onleesbaar maken, kan de uitbetaling worden geweigerd.

Bijzondere gevallen (verlies/diefstal)

Vooraleer u cheques voor terugbetaling aan Sodexo stuurt, hebt u misschien nog specifieke vragen :

Aangifte van verlies/diefstal van dienstencheques voor de erkende onderneming

Elektronische dienstencheques

Raadpleging en goedkeuring van de prestatie door de erkende onderneming

U kan de prestaties van al uw werknemers bekijken op het beveiligde extranet voor de dienstencheques. U kan ze dus meteen, vanaf de datum van de prestatie, valideren of wijzigen vooraleer ze kenbaar worden gemaakt aan de klanten « gebruikers ». Na 5 werkdagen worden de prestaties evenwel automatisch gevalideerd. Alleen het aantal gepresteerde uren en het type activiteit kunnen een aanleiding tot wijziging zijn. U kan ook onvolledig of foutief ingevulde prestaties annuleren.

Wanneer de prestatie door u gevalideerd is, stuurt het systeem een bericht aan de gebruiker en kan hij deze bevestigen.

De aanvraag tot terugbetaling

Via het beveiligde extranet kan u aan Sodexo de lijst van elektronische cheques meedelen waarvoor u terugbetaling vraagt. Het is wel essentieel dat dit binnen een termijn van 9 maanden na uitgifte van de dienstencheques gebeurt.

Alleen automatisch gevalideerde cheques en cheques die door de gebruiker gevalideerd werden komen in aanmerking voor terugbetaling.