Betrekkingen met de werknemer

Een dienstencheque werknemer raakt gewond tijdens zijn activiteit. Wat moet ik doen?

De Erkende Ondernemingen moeten hun werknemers verzekeren voor werkongevallen. U moet dus eerst de hulpdiensten of een dokter laten komen en dan de Erkende Onderneming waarschuwen, die de werknemer in dienst heeft.

Mijn huidige werkster werkt in het zwart. Kan zij genieten van een ” arbeidsovereenkomst dienstencheques ” en welke voordelen levert haar dat op?

Uw huidige werkster, die werkzaam zijn in het kader van de dienstencheques, zullen profiteren van een echte arbeidscontract. Het zal profiteren van alle bescherming die volgt:

  • – sociale bescherming,
  • – pensioencontributie,
  • – betaalde vakantie,
  • – compensatie garantie in geval van ziekte of arbeidsongeval.

Ze kan inderdaad een dienstencheques arbeidsovereenkomst krijgen, zelfs als ze niet ingeschreven is als werkzoekende en op voorwaarde dat ze aan de volgende vereisten voldoet. Door haar statuut officieel te maken kan ze dezelfde voordelen genieten als elke andere gesalarieerde. Een buitenlandse werknemer die werkzaam wil zijn in het dienstencheque-systeem, dient echter te beschikken over een verblijfsvergunning en een werkvergunning. U vindt meer informatie over de vereiste voorwaarden om te werken in het kader van de dienstencheques op de website aan de RVA te vinden.

De dienstencheque werknemer beschadigt of breekt iets bij mij. Wat moet ik doen?

De gecertificeerde bedrijf is burgerrechtelijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de werknemers in de gebruiker. De aansprakelijkheid van de werknemer is beperkt tot opzet, grove nalatigheid of herhaalde kleine overtredingen.

Als uw Huishoudhulp verpest of iets te breken in uw huis, Neem contact op met de Erkende Onderneming die hem tewerkstelt en die zal u vertellen wat er u te doen staat. Als een gebruiker overeenkomst bestaat tussen u en de erkende onderneming, kan het voorzien in deze.

Alle categorieën van vragen