Nieuwe bepalingen voor gebruikers

Geplaatst op

Dienstencheques – NIEUWE BEPALINGEN

Aankoopprijs van een dienstencheque vanaf 1 januari 2014

Vanaf 1 januari 2014, de aankoopprijs van een dienstencheque gaat van 8,50 € tot 9 € voor de eerste 400 dienstencheques per persoon of de eerste 800 dienstencheques per huishouden per kalenderjaar. De prijs gaat van € 9,50 tot € 10 voor elke extra service voucher. Per kalenderjaar, kunnen 500 dienstencheques maximum per persoon en 1.000 dienstencheques maximum per huishouden worden besteld.

De verlossing waarde voor de bedrijven dienstencheques blijft hetzelfde.

Rechtsgrondslag: Koninklijk Besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, MB 26 augustus 2013.

Periode van geldigheid

Dienstencheques aangekocht of uitgewisseld tussen 1 september 2013 en 31 december 2013 geldig zal zijn voor de gebruiker tot en met 30 april 2014 inclusief. Dit betekent dat deze cheques kunnen worden gebruikt, geruild of terugbetaald tot en met 30 april 2014, maar daarbuiten.

Rechtsgrondslag: Koninklijk Besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, MB 26 augustus 2013.

Belastingaftrek dienstencheques vanaf 1 juli 2013

Vanaf 1 juli 2013 wordt het maximale bedrag dat is onderworpen aan de fiscale aftrek voor dienstencheques beperkt tot 1.380 € (920 € niet-geïndexeerde) per persoon per jaar. Het voordeel van 30% van de verworven titel blijft ongewijzigd. Door nadelen, voor 2013, een uitzondering wordt gemaakt voor de uitgaven die vóór 1 juli 2013, dus dat voor deze uitgaven, de fiscale aftrek geldt zelfs voor 2.720 € (1.810 € niet-geïndexeerde).

Rechtsgrondslag: Wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen, MB 1 augustus 2013.