Gebruik

Het gebruik in de praktijk

Papieren dienstencheques

Wanneer u klaar bent met uw buurtwerk of dienst, overhandigt de gebruiker u het aantal gedateerde (datum van de prestatie) en ondertekende dienstencheques dat overeenkomt met het aantal door u gepresteerde uren. U vult de verso van de dienstencheque in, goed leesbaar, in het donker blauw of zwart inkt met uw nationaal nummer (INSZ), naam, voornaam en ondertekent ook elke cheque. Deze cheques mogen dus alleen maar gebruikt worden om werkelijk gepresteerde arbeidsduur bij die gebruiker te betalen.
U overhandigt daarna uw dienstencheques aan uw werkgever (de erkende onderneming).

Bijzondere gevallen (verlies/diefstal)

U gaat uw cheques aan uw werkgever sturen om betaald te worden en u merkt dat uw cheques gestolen zijn of dat u ze kwijt bent.

Download dan het document Aangifte van verlies/diefstal van Dienstencheques voor werknemers.

Elektronische dienstencheques

U presteert de overeengekomen dienst bij de gebruiker. Wanneer u klaar bent met uw werk, bevestigt u de uitvoering aan een Interactieve Spraakdienst (ISD) (0800 40 089) via de vaste of mobiele telefoon van de gebruiker. De kosten van dit gesprek zijn ten laste van Sodexo.

Dit systeem dat 24u/24 en 7d/7 toegankelijk is, geeft u de zekerheid dat u onmiddellijk uw prestaties aan uw werkgever (de erkende onderneming) door kan geven in de taal van uw keuze.

U voert uw persoonlijke toegangscode in, die u werd toegekend door de erkende onderneming (uw werkgever), de activiteit die u hebt gepresteerd en het aantal gepresteerde uren.

Op het einde van de opname hoort u nog eens een samenvatting van alles. U kan de gegevens dan alsnog bevestigen of weigeren. De Interactieve Spraakdienst registreert automatisch de datum van de prestatie.

Na bevestiging kan de erkende onderneming de informatie m.b.t. uw prestatie meteen nalezen op het beveiligde extranet.