FAQ

1. Welke activiteiten zijn toegelaten?

  • Huishoudhulp: schoonmaken met inbegrip van de ramen, was en strijkwerk, de bereiding van maaltijden, verstelwerk van strijkgoed. Essentieel is dat het gaat om hulp in de huishouding.
  • Hulp buiten huis kan onder de volgende voorwaarden: boodschappen voor het huishouden, strijkwerk in een strijkatelier (met inbegrip van het verstelwerk aan de te strijken stukken), hulp bij het vervoer van personen die beantwoorden aan bepaalde voorwaarden of van een minderjarig kind, wiens handicap erkend is, van de gebruiker.

Kort samengevat gaat het over allerlei activiteiten die beantwoorden aan de dagelijkse behoeften van de gebruiker. Zijn dus uitgesloten van het systeem: reparatie van een gootsteen, levering van warme maaltijden of meubelen, schilder en behangwerken, tuinonderhoud,…

» top

2. Wie kan werken binnen in het dienstencheques?

Iedereen kan werken via een arbeidsovereenkomst dienstencheques, zelfs als werknemer voordien een niet aangegeven activiteit had. Voor meer inlichtingen, gelieve te kijken op de RVA website. Met een officieel statuut, kan de werknemer zal dezelfde voordelen van een gesalarieerde genieten. Een buitenlandse werknemer die werkzaam wil zijn in het dienstencheque-systeem, dient echter te beschikken over een verblijfsvergunning en een werkvergunning.

» top

3. De dienstencheques die we u wilden toesturen werden gestolen. Wat moeten we doen?

Download dit document en stuur het volledig ingevuld naar: Sodexo – Cel Dienstencheques – Charles Lemairestraat 1 – 1160 Brussel.

» top

4. Hoe gebeurt de terugbetaling van de papieren Dienstencheques, die onze werknemers ons hebben afgegeven?

Controleer eerst en vooral de geldigheidstermijn: die staat duidelijk aangegeven op de dienstencheque (8 maanden voor de gebruiker, 1 maand meer voor de Erkende Onderneming).

  • Op het rechterluik van de dienstencheques vult u goed leesbaar en in hoofdletters de volgende gegevens in: gegevens van uw bedrijf (naam en adres), uw erkenningnummer (minimale vereiste is uw erkenningnummer) evenals de naam, voornaam en RNSZ nummer van uw werknemer.

Let op: verplichte vermeldingen die ontbreken of onleesbaar zijn kunnen er de oorzaak van zijn dat een dienstencheque niet terugbetaald wordt.

  • Via uw persoonlijke pagina op de website vult U uw afgifteborderel in. U drukt het af en voegt het bij de rechterluikjes van de dienstencheques waarvoor u terugbetaling vraagt.

» top

5. Hoe krijg ik terugbetaling van elektronische dienstencheques die mijn klanten/gebruikers ingevoerd hebben?

Via het beveiligde extranet, stuurt u aan Sodexo de lijst met elektronische dienstencheques waarvoor u terugbetaling wenst te krijgen. Dit moet gebeuren vóór de vervaldatum die vastgelegd is op 9 maanden na de datum van uitgifte van elke dienstencheque. Alleen automatisch gevalideerde dienstencheques of dienstencheques die expliciet door de gebruiker gevalideerd werden, komen in aanmerking voor terugbetaling.

» top

6. Wanneer krijg ik mijn dienstencheques terugbetaald?

Na validatie van de cheques (controle van de erkenning, de vervaldatum en de verplichte vermeldingen), wordt de bankrekening welke aangeduid werd op het afgifteborderel, binnen een termijn van 10 werkdagen gecrediteerd met het verschuldigde bedrag.

Opmerking: Het terugbetalingstarief per dienstencheque werd sinds 1 december 2012 vastgesteld op 22,04 euro.

» top

7. Wat is de geldigheidstermijn van een dienstencheque?

Dienstencheques zijn 8 maanden geldig, vanaf de maand dat de papieren cheques werden opgemaakt of vanaf de maand van terbeschikkingstelling voor elektronische cheques. De Erkende Onderneming kan nog 1 maand na de vervaldatum, terugbetaling krijgen van de door zijn werknemers ontvangen Dienstencheques.

Bijvoorbeeld: dienstencheques die werden opgemaakt of ter beschikking werden gesteld in januari 2009 zijn geldig tot eind augustus 2009. U hebt tot eind september 2009 de tijd om hiervoor terugbetaling aan te vragen.

» top

8. Hoe komen de papieren dienstencheques, waarvoor ik terugbetaling vraag, bij Sodexo toe?

U kunt uw dienstencheques gewoon met de post of per aangetekend schrijven versturen aan: Sodexo – Dienst Terugbetalingen – Dekenijstraat 56 – 1180 Brussel.

Wij bieden ondernemingen, die het wensen ook aan om dienstencheques bij hen op te halen. Wanneer ze hun aanvraag voor 12u30 indienen, gebeurt dit ten laatste een dag nadien. Het tarief dat hiervoor aan de onderneming gefactureerd wordt, bedraagt 10 € excl. BTW per afhaling. Wanneer meer dan 1000 Dienstencheques opgehaald moeten worden is de afhaling gratis.

» top