FAQ

1. Kan ik werk vinden in het dienstencheque systeem? Welke voordelen levert mij dat op?

Iedereen kan werken via een arbeidsovereenkomst dienstencheques, zelfs als u voordien een niet aangegeven activiteit had. Voor meer inlichtingen, gelieve te kijken op de RVA website

Met een officieel statuut, kunt u van alle voordelen van een gesalarieerde genieten.

Een buitenlandse werknemer die werkzaam wil zijn in het dienstencheque-systeem, dient echter te beschikken over een verblijfsvergunning en een werkvergunning.

» top

2. Welke activiteiten mag ik uitoefenen?

Het basisprincipe van alle toegelaten prestaties is hulp bij dagdagelijkse activiteiten, zowel bij de gebruiker thuis als buiten zijn huis.

  • Hulp in de huishouding: schoonmaken van het huis met inbegrip van de ramen, was en strijkwerk, bereiding van maaltijden en verstelwerk van strijkgoed. Belangrijk is dat het om hulp in de huishouding gaat.
  • Hulp buiten het huis van de gebruiker is toegestaan in de volgende gevallen: boodschappen voor het gezin, strijkwerk in een strijkatelier (evenals het verstellen van het te strijken linnen), hulp bij vervoer van personen die beantwoorden aan bepaalde voorwaarden en van een minderjarig kind, met een erkende handicap, van de gebruiker.

In het kort, alles wat betrekking heeft op de dagelijkse behoeften van de gebruiker. Zijn dus niet toegelaten in dit systeem: reparatie van een gootsteen, levering van warme maaltijden of meubelen, schilder en behangwerk, tuinonderhoud,…

» top

3. Mijn Dienstencheques werden gestolen/zijn verloren. Wat moet ik doen?

Download dit document en stuur het volledig ingevuld terug. De dienstencheques waarvan u het verlies of de diefstal aangeeft, worden geblokkeerd. Als u ze dus terugvindt, moet U dat melden (Tel. 02 547 54 93). U verneemt dan wat u verder moet doen.

Als deze dienstencheques niet door iemand anders gebruikt werden en Sodexo ze niet heeft terugbetaald, zal de overeenkomstige geldwaarde binnen de 5 werkdagen teruggestort worden op de rekening van uw Erkende Onderneming.

» top