Hoe dienstencheques kan ik jaarlijks bestellen?

Hoe dienstencheques kan ik jaarlijks bestellen?

Een nieuw plafond voor de dienstencheques in werking getreden op 1 januari 2012.

Dit maximum is 1.000 dienstencheques per huishouden en per kalenderjaar.

Het huishouden wordt gedefinieerd als “alle personen die zijn ingeschreven op hetzelfde adres in overeenstemming met de verklaring van de samenstelling van het huishouden van het register van de bevolking”.

Voor gehandicapte gebruikers of een gehandicapt kind afhankelijke, evenals enkele gebruikers die één enkele ouder met één of meer afhankelijke kinderen vormen, dit maximum van 1.000 dienstencheques per huishouden is niet van toepassing. Deze gebruikers kunnen nog steeds bestellen tot 2.000 dienstencheques tot 9 € per kalenderjaar.

De algemene regel beperkt het aantal dienstencheques te worden gekocht bij 500 titels per gebruiker per kalenderjaar.

Voor bepaalde categorieën van mensen, werd verhoogd tot 2.000 dienstencheques tot 9 € per kalenderjaar. Deze ontheffing werd verleend aan eenoudergezinnen, mensen met een handicap (en ouders van gehandicapte minderjarige kinderen) en oudere mensen met een uitkering voor hulp aan ouderen.

Een ouder gezinnen :

Om te profiteren van de vrijstelling en om te kunnen bestellen tot 2.000 dienstencheques op € 9 per jaar, moet u de Eer Verklaring Parent NL voltooien. Een kopie moet worden teruggestuurd naar de RVA met de bewijsstukken. Een tweede exemplaar (origineel) moet worden teruggestuurd zonder bewijsstukken Sodexo.

RVA
Regulering Departement
Tijdskrediet
Keizerslaan 7
1000 Brussel

Sodexo
Cel dienstencheques
Charles Lemairestraat 1
1160 Brussel