Gebruik van dienstencheques

Gebruik van dienstencheques ?

Papieren Dienstencheques

U geeft één hele dienstencheque (dus met inbegrip van het af te scheuren luik), per volledig gewerkt uur aan de persoon die bij u werkt. U vult, goed leesbaar in donkerblauwe of zwarte inkt, de datum in (de effectieve datum van de prestatie) en u zet er uw handtekening onder. Kruis ook het soort activiteit aan van de prestatie. Bekijk hieronder onze animatie.

Let op: Geef uw huishoudhulp niet het schutblad (het eerste blad in uw omslag), waarop het nummer van uw bestelling, het aantal cheques en hun nummering genoteerd staan.

Als u het wenst kan u uw huishoudhulp een overzicht laten ondertekenen, waarop alle dienstencheques staan die hij/zij ontvangen heeft. Dit document kan u eveneens van de website downloaden via uw persoonlijke pagina.

Eventuele andere onkosten die voor uw rekening zijn, zoals verplaatsingsonkosten dient u te betalen met de gebruikelijke betaalmiddelen en niet met dienstencheques.

Les frais éventuels qui vous seraient réclamés tels que des frais de déplacement sont à régler selon les modes de paiement usuels (pas avec des titres-services).

Elektronische Dienstencheques

Als u elektronische dienstencheques wenst te gebruiken moet u beschikken over een telefoon of een GSM, die door uw huishoudhulp kan gebruikt worden. Een PC met een aansluiting op het Internet is nuttig maar niet absoluut noodzakelijk.

Uw huishoudhulp voert de overeengekomen dienst voor u uit. Wanneer hij/zij klaar is, bevestigt hij/zij met uw vaste telefoon of met uw GSM, op kosten van Sodexo, de uitvoering aan een Interactieve Spraakdienst.
Dit systeem is 24u/24 en 7d/7 toegankelijk. Hij/zij kan dus onmiddellijk zijn prestaties melden aan zijn werkgever (de erkende onderneming) in de taal van zijn keuze.
De huishoudhulp voert hiervoor zijn/haar persoonlijke toegangscode in die hij/zij van zijn werkgever – de erkende onderneming – heeft gekregen. Hij/zij geeft eveneens het type prestatie, het aantal volledig gepresteerde uren en de code die met die prestatie overeenkomt op.

Op het einde van de opname hoort uw huishoudhulp nog eens een samenvatting van wat hij/zij heeft ingevoerd en kan hij/zij bevestigen of weigeren. De Interactieve Spraakdienst registreert automatisch de datum van de prestatie.
Van zodra de werknemer alles heeft bevestigd, kan de erkende onderneming de volledige informatie m.b.t. de prestatie op het beveiligde extranet lezen.

Wanneer de erkende onderneming de prestatie gevalideerd heeft (ten laatste 5 dagen na de prestatie), hebt uzelf nog 4 werkdagen de tijd om de prestatie goed te keuren of te betwisten (facultatieve goedkeuring).
9 dagen na de prestatie wordt deze automatisch gevalideerd, ook zonder uw tussenkomst.

U kan op elk moment het saldo van uw dienstencheques raadplegen via Internet of via de Interactieve Spraakdienst (tel : 02 547 54 92).