Inschrijving

De inschrijving

U kan zich gratis inschrijven bij de firma Sodexo.

Inschrijven kan op verschillende manieren:

Via Internet.

De on-line inschrijving gaat het snelst en staat 24u / 24 en 7d/7 ter beschikking.

Met een inschrijvingsformulier.

Dit formulier is beschikbaar:
  • Klik hier om het downloaden;
  • bij de Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen (PWA) ;
  • bij erkende ondernemingen ;

Stuur het volledig ingevulde formulier terug per fax (02 547 54 96) of met de post aan: Sodexo – Cel Dienstencheques – Pleinlaan 15 – 1050 Brussel.

U kiest uw profiel bij inschrijving:

Bestel ofwel papieren ofwel elektronische dienstencheques.

Als u niet tevreden bent met het gekozen profiel kan u het nog altijd veranderen op onze beveiligde website. Het nieuwe profiel zal dan in voege treden wanneer u opnieuw een bestelling voor dienstencheques plaatst.

Sodexo bevestigt u in elk geval uw inschrijving binnen 48u. Bij deze bevestiging krijgt u uw gebruikersnummer evenals uw toegangscode tot beveiligde website.

Beide types dienstencheques zijn onderworpen aan dezelfde regels, zijn bruikbaar voor dezelfde activiteiten en hebben exact dezelfde waarde.