FAQ

1. Hoe krijg ik de 105 dienstencheques waarop ik recht heb in het kader van Moederschaphulp?

Dien een aanvraag in bij uw sociale verzekeringskas. Het is uw kas die de bestelling bij Sodexo plaatst. Een geboorte geeft u recht op 105 Moederschaphulp dienstencheques (de geboorte van een tweeling wordt als één geboorte aanzien).

» top

2. Wanneer moet ik die aanvraag voor Moederschaphulp dienstencheques indienen?

U kunt uw aanvraag ten vroegste tijdens uw 6e zwangerschapsmaand indienen en ten laatste 6 weken na uw bevalling.

» top

3. Krijg ik een bevestiging van mijn inschrijving?

U krijgt per e-mail een bevestiging van inschrijving als u uw elektronisch adres vermeld hebt op uw inschrijvingsformulier.
Als U een GSM nummer hebt opgegeven, krijgt u de bevestiging per SMS. In alle andere gevallen wordt u met een brief via de post op de hoogte gebracht van uw inschrijving.

» top

4. Hoelang blijven mijn Moederschaphulp Dienstencheques geldig?

Moederschaphulp Dienstencheques zijn 8 maanden geldig: vanaf de maand dat uw papieren cheques werden opgemaakt of vanaf de maand van terbeschikkingstelling van uw elektronische cheques.

Voorbeeld: Dienstencheques die opgemaakt werden of die elektronisch ter beschikking werden gesteld in januari 2013 blijven geldig tot augustus 2013.

» top

5. Hoelang moet ik wachten op mijn Moederschaphulp dienstencheques, wanneer mijn sociale verzekeringskas ze besteld heeft?

Wanneer u geopteerd hebt voor papieren Dienstencheques verstuurt Sodexo uw dienstencheques binnen de 3 dagen na ontvangst van de betaling van uw sociale verzekeringskas. Ze worden u als gewone zending toegestuurd op het leveringsadres dat op uw inschrijvingsformulier staat.

Elektronische dienstencheques staan meteen na ontvangst van de betaling van uw sociale verzekeringskas ter uwer beschikking. In beide gevallen wordt u per SMS, e-mail of fax verwittigd, zodra we de betaling ontvangen van uw sociale verzekeringskas.

» top

6. Mijn sociale verzekeringskas heeft mijn Moederschaphulp dienstencheques besteld maar ik heb ze nog steeds niet ontvangen. Wat moet ik doen?

Papieren dienstencheques: download dit document en stuur het ons volledig ingevuld terug.
Elektronische dienstencheques: download dit document en stuur het ons volledig ingevuld terug.

» top

7. Mijn Moederschaphulp dienstencheques zijn verloren/gestolen. Wat moet ik doen om er nieuwe te krijgen?

U kunt opnieuw een aanvraag invullen om nieuwe cheques te krijgen. Download dit document en stuur het ons volledig ingevuld terug.

» top

8. Hoe kan ik weten hoeveel Moederschaphulp dienstencheques ik nog heb?

Op elk moment kan u via het beveiligde extranet en via de telefonische Interactieve Spraakdienst ((ISD – 02 547 54 92) vernemen hoeveel elektronische dienstencheques unog in uw portefeuille hebt evenals wat de vervaldatum van de betrokken dienstencheques is.

» top

9. Mijn dienstencheques in het kader van moederschaphulp zijn bijna vervallen. Wat kan ik doen?

U kunt ze inruilen voor nieuwe cheques op voorwaarde dat ze niet gebruikt werden en dat ze nog geldig zijn. Opgepast, deze nieuwe dienstencheques blijven onderworpen aan de wetgeving op moederschaphulp.

  • Voor papieren dienstencheques, download dit document, stuur het ons volledig ingevuld terug, samen met de rechterluikjes van deze Dienstencheques. U dient hiervoor wel een factuur te betalen van 0,25 € incl. BTW per cheque voor administratiekosten *.
  • Voor Elektronische dienstencheques, download dit document en stuur het ons volledig ingevuld terug. De omruiling is in dit geval gratis*.

*Indien de aanschafwaarde van de dienstencheques intussen veranderd is, zal u in beide gevallen een factuur ontvangen voor dat verschil.

» top

10. Ik wens mijn papieren Moederschaphulp dienstencheques om te ruilen voor elektronische Moederschaphulp dienstencheques (of omgekeerd). Hoe ga ik te werk?

Eerst en vooral dient u uw profiel aan te passen via uw persoonlijke pagina. Daarna kunt u omruiling van uw cheques vragen.

  • Omruiling van papieren dienstencheques voor elektronische dienstencheques is gratis*.
  • Omruiling van elektronische dienstencheques voor papieren dienstencheques wordt gefactureerd: 0,25 € incl. BTW per cheque*.

* Indien de aanschafwaarde van de dienstencheques intussen gewijzigd is, zal u in eide gevallen een factuur ontvangen voor dat verschil.

» top

11. Ik woon in een appartementsgebouw. Mag ik mijn dienstencheques gebruiken voor het schoonmaken van de gemeenschappelijke delen (trappen, kelder,…..)

Nee, u mag ze alleen gebruiken voor het onderhoud van uw eigen woonruimte.

» top

12. Ik ben eigenaar van een tweede verblijf. Mag ik dienstencheques gebruiken voor de schoonmaak hiervan?

Ja dat kan, kunt u uw dienstencheques gebruiken voor het onderhoud van uw tweede huis te verzekeren als u aan de volgende voorwaarden:

  • U bent woonachtig in België
  • u nemen een tweede woning in België
  • en het gebruik ervan strikt voor eigen gebruik is.

» top

13. Mag ik met dienstencheques betalen voor het schoonmaken van het professionele gedeelte van mijn huis?

Nee, het onderhoud van uw wachtkamer of uw spreekkamer is niet toegelaten. U mag uw Dienstencheques alleen maar gebruiken voor uw privé vertrekken.

» top

14. Ik verhuur een kamer (of een studio). Mag ik mijn dienstencheques gebruiken om die te onderhouden?

Nee, want het gaat hier niet om uw persoonlijke leefruimte. In dit geval kan de huurder van de kamer of de studio hiervoor Dienstencheques aankopen.

» top

15. Mijn huidige werkster werkt in het zwart. Kan zij genieten van een ” arbeidsovereenkomst dienstencheques ” en welke voordelen levert haar dat op?

Ze kan inderdaad een arbeidsovereenkomst dienstencheques krijgen, zelfs als ze niet ingeschreven is als werkzoekende, op voorwaarde dat ze aan de volgende vereisten voldoet.
Door haar statuut officieel te maken kan ze dezelfde voordelen genieten als elke andere gesalarieerde.
Een buitenlandse werknemer die werkzaam wil zijn in het dienstencheque-systeem, dient echter te beschikken over een verblijfsvergunning en een werkvergunning.

» top

16. Welke taken mag een werknemer dienstencheques waarnemen?

  • Hulp in de huishouding: het schoonmaken van het huis met inbegrip van de ramen, wassen strijken, bereiding van maaltijden en occasioneel klein verstelwerk. Belangrijk is dat het om huishoudelijk werk gaat.
  • Hulp buiten het huis wordt eveneens in de volgende gevallen toegestaan:boodschappen voor het huishouden,strijkwerk in een strijkatelier (evenals het verstellen van het te strijken linnen), hulp bij het vervoer van gebruikers die aan bepaalde voorwaarden voldoen of van het minderjarige kind van een gebruiker, dat een erkende handicap heeft.

In het kort gaat het over alles dat de gebruiker helpt in zijn dagelijkse behoeften. Uitgesloten zijn dus: reparatie van een gootsteen, levering van warme maaltijden of meubelen, schilder en behangwerk, tuinonderhoud,…

» top

17. Een dienstencheque-werknemer raakt gewond tijdens zijn activiteit. Wat moet ik doen?

De Erkende Ondernemingen moeten hun werknemers verzekeren voor arbeidsongevallen. U moet dus eerst de hulpdiensten of een dokter laten komen en dan de Erkende Onderneming, waarvoor de werknemer werkt, verwittigen.

» top

18. De dienstencheque-werknemer beschadigt of breekt iets bij mij. Wat moet ik doen?

Neem contact op met de Erkende Onderneming die hem tewerkstelt en die zal u vertellen wat er u te doen staat.

» top